Ura

Lektor i religion och psykologi

Employee
Education and Social Policy

Tasks

Du är väl förtrogen med gymnasieutbildningens särdrag och studentexamen med dess digitala karaktär. Du har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter. Du är innovativ och flexibel. Förutom de gemensamma urvalskriterierna värdesätter vi kollegialt lärande, ett formativt arbetssätt och omtanke om elevernas välbefinnande samt erfarenhet av att jobba också på årskurserna 7-9.

Requirements

Behörighetskraven är i enlighet med förordning (986/1998) samt lämplighet för tjänsten. Lektorstjänsten är gemensam med Karis svenska högstadium. I tjänsten ingår förutom undervisning i religion och psykologi också undervisning i filosofi.

Updated: 5 hours ago
Job ID: 11824949
Report issue
  1. Lektor i religion och psykologi