drammen kommune, gulskogen barnehage

Overingeniør sikkerhet og beredskap Vann og avløp

Angestellte/r
Ingenieure und technische Berufe

Vil du være med å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann levert til enhver tid?
Er du en pådriver, ser helheten og vil jobbe systematisk med sikkerhets- og beredskapsarbeid?

Virksomheten Vann og avløp sørger for grunnleggende tjenester innen vannforsyning, avløpstransport og rensing. Virksomheten er delt inn i fire avdelinger. Stillingen innen sikkerhet og beredskap tilhører avdelingen Vann- og avløpsforvaltning. Avdelingen har ansvaret for forvaltning av kommunens vann- og avløpsanlegg. Ansvaret omfatter utredning, analyse, planlegging og prioriteringer av investeringsprosjekter, samt koordinering av flomberedskap og overvann i samarbeid med andre virksomheter.

Som vannverkseiere har vi også ansvar for å gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser, slik at vi også under kriser eller katastrofer kan levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann.

Nå er vi på utkikk etter en som kan ta hovedansvaret for beredskapsarbeidet og sørge for at virksomheten står best mulig rustet til å håndtere små og store uforutsette hendelser.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Aufgaben

 • Utvikle og koordinere arbeidet med virksomhetens ROS-analyser
 • Utvikle og koordinere virksomhetens beredskapsplanverk
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser i virksomheten
 • Oppfølging av nasjonale føringer for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Utarbeidelse og operasjonalisering av virksomhetsmål og strategier for virksomhetens sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Leder av internt beredskapsteam i virksomheten, med medansvar for utforming og oppnåelse av avdelingers mål og strategier
 • Delta i aktuelle fora og ivareta kontakt med interne, eksterne og interkommunale nettverk og myndigheter på sikkerhet og beredskapsområdet
 • Ansvar for å utvikle og følge opp kvalitetssystem innen fagområdet

Qualifikation

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet, realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til sikkerhets- og beredskapsarbeid innen offentlig forvaltning er ønskelig
 • Kjennskap til aktuelt lovverk og styrende dokumenter innen fagområdet
 • Erfaring innen vann og avløp vil tillegges vekt
 • Erfaring med systemarbeid innen kvalitetsarbeid er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, strukturert og ryddig
  - Du liker godt å arbeide strategisk og har god helhetsforståelse
  - Du er selvstendig og har høy gjennomføringsevne
  - Du har god evne til samarbeid og relasjonsbygging på tvers av fag og enheter
  - Du liker å tenke nytt og se forbedringsmuligheter

Benefits

 • Trivelige og hjelpsomme kollegaer i alle aldre med masse kompetanse innen sine fagfelt som de gjerne vil dele med deg
 • Mange spennende og varierte arbeidsoppgaver som gir deg mulighet til å samarbeide med ulike mennesker i forskjellige roller og virksomheter
 • En nøkkelrolle i et viktig og samfunnsnyttig arbeid
 • En tillitsbasert ledelse som gir deg gode muligheter til å bestemme egen arbeidshverdag, og som ser positivt på dine ønsker om kurs og videreutvikling
 • En fleksibel arbeidstid som gir deg anledning til å avspasere opptjent fleksitid når du selv ønsker
 • Tiltredelse og lønn kommer vi til enighet om
Aktualisiert: vor 2 Stunden
Job ID 11782991
Problem melden

drammen kommune, gulskogen barnehage

Bildungsverwaltungsprogramme
 1. Overingeniør sikkerhet og beredskap Vann og avløp